DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA

Konuşma yeteneği doğuştan vardır, bu yeteneğinizi diksiyon ile geliştirerek daha iyi bir duruma getirebilirsiniz.

diksiyon eğitimiEĞİTİMİN AMACI;

 • Katılımcıların duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, doğru, güzel, etkili bir şekilde topluluk karşısında beden ile mekan gibi faktörleri de en uygun biçimde kullanarak sunabilme becerisi kazandırmak.

 • Türkçeyi özenle kullanabilen, konuşmayı sanata dönüştürmenin yollarını bilen, doğru-yanlış kullanım örneklerini irdeleyen ve güzel konuşmanın önemini kavrayan, “ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra nasıl söyleyeceğini bilen” bireyler yetiştirmek.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Topluluk Önünde Konuşma/Anlatım

 • Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenme

 • Sesi Kullanma

 • Ünlü ve Ünsüzlerin Çıkarılışı

 • Boğumlama Çalışmaları

 • Ses Organları

 • Ulama

 • Ses Bilim ve Ses Bilimsel Değişimler

 • Vurgu

 • Tonlama

 • Durak

 • Kavşak

 • Sesletim Çalışmaları ve Sesletim Tabloları

 • Türkçede Kısaltmaların Okunuşu

 • Söyleme Kusurları

 • Anlatım Bozuklukları

 • Jest ve Mimik Uyumu

 • Kürsüde Konuşma

 • Konuşmada Beden Dili

 • Dramatik Çalışma ve Diksiyon

diksiyon ve etkili konuşma eğitimiEĞİTİMİN YAPISI;

 • Güzel Konuşmaya Hazırlık ve Türkçeyi Doğru Kullanma”: Öncelikle doğu, güzel ve etkili konuşmanın önemi ve konuşmada dikkat edilmesi gereken temel kurallar ile Türkçeyi doğru, güzel ve etkili şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar.

 • “Nefes ve Ses Eğitimi”; Doğru ve güzel konuşmada, ses-nefes eğitiminin öneminden hareketle doğru nefes alma, ses ile ilgili hususlar ve doğru bir sesle konuşma uygulamaları.

 • “Konuşma Tekniği”; Türkçenin ses özelliklerinden hareketle konuşmalarda dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili uygulamalar.

 • “İfadenin Kuvvetlendirilmesi”; diksiyonun diğer unsurları ile ilgili hususlara, söyleyişlerde uyulması gereken kurallar.

 • “Hitabete Giriş”; Hitabetin tarihi, özellikleri, çeşitleri ve iyi bir hatibin özellikleri öğretilir.

EĞİTİMİN UYGULANMASI

Salı ve Cuma ya da Pazartesi ve Çarşamba, akşam 18:30-20:30 saatleri arasında, haftada 4 saat olmak üzere, toplamda 10 hafta ve 40 saatten oluşan eğitim programıdır.

DİKSİYON EĞİTİMİYLE NE KAZANACAKSINIZ?

 • Doğru ve güzel konuşmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrayacaksınız.
 • Sesinizi ve beden dilinizi etkili kullanacaksınız.
 • Duygu , düşünce ve hayallerinizi etkili ve anlaşılır biçimde ifade edeceksiniz.
 • Söz varlığınızı zenginleştirmeyi,okuma alışkanlığı kazanmanın hitabet açısından önemini kavrayacaksınız.
 • Sesletimin doğru,etkili konuşma için önemini anlayacaksınız.
 • Metinleri diksiyon ölçütlerine göre seslendireceksiniz.
 • Konuşmanızı diksiyon ölçütlerine uygunluğunu değerlendirebileceksiniz.
 • İyi bir hatibin özelliklerini (fiziksel,psikolojik, kültürel, teknik, sosyal) kavrayacaksınız.
 • Türk dili kurallarına farkına vararak,Türkçeyi doğru , güzel ve etkili kullanmaya özen göstereceksiniz.

milli-eğitim-bakanlığı

©2016 Replik Sanat Eğitimleri Kurumu ® Her hakkı saklıdır.

Bize Ulasin