REPLİK’TEN HABERLER

Yaratıcı Drama Eğitmenliği 28 Kasım 2019 Sınavı

Yaratıcı Drama Lideri Adaylarımızın Dikkatine; Yaratıcı Drama Eğitmenliği 2019-2020 2. periyod sertifika sınavımız 28 Kasım 2019 - Perşembe günü saat: 18:00 de Replik Sanat Eğitimleri Kurumu Konyaaltı Uygulama 1 salonunda yapılacaktır. Sınav Tarihi : 28 Kasım 2019 - Perşembe Yazılı Sınav Saati : 18:00 Uygulama Sınav Saati: 19:30 Sonuçları açıklanması : 29 Kasım 2019- Cuma ( internet sitemiz üzerinden ) Proje Teslim Tarihi : 27 Kasım 2019 saat : 17:00 'e kadardır. 17:00 den sonra gelen projeler kabul edilmeyip, katılımcı sınava katılma hakkını yitirecektir. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dileriz.

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitmenliği Sınav Takvimi

Yaratıcı Drama Liderliği/ Eğitmenliği 2019-2020 Eğitim Sezonu Sınav Takvimi Değerli Yaratıcı Drama Lideri Adayımız; Replik Sanat Eğitimleri Kurumu olarak Yaratıcı Drama Liderliği /Eğitmenliği eğitimini tamamlayan kursiyerlerimiz için 2019-2020 Eğitim-Öğretim sezonunda yapılacak sınavlarımızın bilgilendirmesidir. 1. Sınav : 31 Ekim 2019 -Perşembe saat: 18:00 2. Sınav : 28 Kasım 2019 - Perşembe saat: 18:00 3. Sınav : Şubat 2020 4. Sınav : Nisan 2020 tarihlerinde olacaktır. Bu resmi bir duyurudur. Sınava girecek adaylarımızın sitemiz üzerinden sınav tarih gün ve saatlerini takip etmeleri gerekmektedir. Not: Proje teslim tarihleri sınav tarihinden 1 gün önce saat 17:00 e kadardır.

Yaratıcı Drama Eğitmenliği 31 Ekim 2019 Sınavı

Kurumumuzdan eğitim alan Yaratıcı Drama Liderleri Adaylarının Dikkatine; Kurumumuzdan Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi alan lider adaylarımız için 31 Ekim 2019 - Perşembe Günü saat : 18:00 de Replik Sanat Eğitimleri Kurumu - Konyaaltı Uygulama 1 Salonunda Yaratıcı Drama Liderliği Kurs Bitirme Sınavı yapılacaktır. Sınava girecek adayların projelerini tamamlayıp 29 Ekim 2019 saat : 17:00 e kadar imza karşılığında , kurs müdürlüğümüze teslim etmeleri rica olunur.

Yazının Devamı

Piyano

PİYANO EĞİTİMİ

piyano eğitimi antalyaReplik Sanat Eğitimleri Kurumunda uygulanan Piyano dersi, kendini ifade edebilen, ancak müzik, enstrüman ve müzik dilikonusunda herhangi bir donanımı olmayan müziğe duyarlı öğrencileri hareket noktası olarak almaktadır.

Piyano, on parmak ile çalınan bir çalgıdır. Bu on parmakla çalınma özelliği sayesinde istenildiğinde bir büyük orkestrada yer alan farklı çalgı gruplarının her birinin bir eser seslendirmesi sırasında yaptığı farklı şeylerin (örneğin, solistik, eşlik, farklı melodiler çalma v.b ) tek bir çalgı ile yapılabiliyor olması demektir. Bu yüzden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; eğer batı kültürünün elinde piyano olmasaydı o kültürün bestecileri bu müzik içinde bu kadar kolay besteleme gerçekleştiremezlerdi. Yani piyano en özgün ve en gelişmiş çalgıdır. Aynı zamanda hem eşlik hem solo çalgısıdır. Piyano aynı zamanda çok sesli müziğin anlaşılmasında ve yaşanmasında da temel çalgı niteliği taşımaktadır.

Piyano eğitimi, müzik eğitiminin önemli bir boyutunu teşkil etmektedir. Piyano eğitiminin önemi konusunda okul öncesi yaştaki 78 çocuk üzerinde yapılan araştırmada piyano eğitimi ile zeka katsayısı (IQ) arasında çarpıcı bir ilişki olduğu görülmüştür.

Okul öncesinde düzenli piyano dersleri alan çocukların zeka katsayılarının yüzde 50 oranında arttığı, piyano eğitimi alan çocukların özellikle matematik ve fen dallarında çok daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

“Mozart dinlemenin birkaç saat süren etkisi” nin aksine, piyano eğitiminin etkisinin ömür boyu süreceği, 12 yaşına kadar alınan piyano derslerinin zeka gelişimini oldukça fazla arttıracağı belirlenmiştir.

PİYANO EĞİTİMİNİN FAYDALARI

 • Piyano dersleri sinirleri eğiterek beynin korteksindeki algısal gelişmeyi sağlamaktadır.

 • İyi gelişmiş Spatial Zekanın temelini atıyor. Spatial Zeka; görsel dünyayı algılayabilme, nesnelerin görüntülerini zihinde oluşturabilme ve bunların farklılıklarını kavrama yetisine verilen addır.

 • Piyano dersi alan öğrencilerin kulak eğitimi, çok sesli duyuşları ve tonal duyguları gelişir.

 • “Ben de yapabilirim, ben de başarabilirim.” duygusu gelişir.

 • Sistemli çalışma becerisi gelişir.

 • Müzik yoluyla anlama, dinleme, anlatma ve yaratıcılık gücü gelişir.

 • Müziğin dünyada ortak bir dil olduğu bilincini kazanırlar.

 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk bilinci gelişir.

 • Çalışmalarda zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanırlar.

PİYANO EĞİTİMİNE BAŞLAMA YAŞI;

piyano kursu antalyaPiyanoya başlamak için uygun olan en erken yaş 5’tir. Fakat, tamamen öğrencinin ilgisiyle alakalıdır. Küçük yaşlarda bir konuya odaklanmada sorun yaşanacağı için, piyano dersine gelecek öğrencinin tamamen kendi isteğiyle derse katılması ve evde ailesinin desteğiyle piyano çalışmalarını sürdürmesi çok önemlidir.

Piyanoya başlamak için hiçbir yaş geç değildir.

Piyano kurslarımız her yaş için uygundur.

PİYANO EĞİTİMİNİN KAZANIMLARI;

 • Sol ve Fa anahtarını birlikte okuma becerisi

 • Sağ ve sol el koordinasyon becerisi

 • Deşifre becerisi

 • Yorumlama becerisi

 • Sahne ve performans becerileri

 • Kendine ait yorumlama becerisi

 • Piyano ile ilgili temel becerilerin kazanılması

 • Piyano çalma teknikleri

 • Piyano literatüründe basamak sistemi

Programın Uygulanışı;

Tamamı alanında uzman ve deneyimli, konservatuar eğitimli öğretmenlerimiz tarafından verilen piyano derslerimizde kişiye özel olarak hazırladığımız “PİYANO KURS PROGRAMI” sayesinde öğrenciyi en kısa sürede başarıya ulaştırmak için çalışmaktayız.

Bire bir özel dersler şeklinde verilen piyano eğitimlerimizde gün ve saatlerimiz “öğrencinin uygun gün ve saatleri doğrultusunda “ belirlenmektedir. Esnek çalışma saatlerimiz çalışanların ve öğrencilerin iş ve okul sonrası da piyano dersi alabilmelerine olanak sağlamaktadır.

BENİMSEDİĞİMİZ ÖĞRENME YAKLAŞIMI

 • Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımı ve çoklu zeka kuramına bağlı kalarak eğitim vermekteyiz.

 • Öğrenmeyi öğrenmek esastır.

 • Her öğrenci öğrenebilir.

 • Her öğrenci öğrenirken eski ve yeni bilgiler arasında özgün bağlantılar kurar.

 • Düşünmeyi öğrenmek sorgulayıcı ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.

 • Başarabilme duygusu içsel güdülenmeyi sağlar.

 • Öğrenme olumsuz deneyimlerle engellendiğinde zorlaşır.

 • Merak, yaratıcılık ve kompleks düşünmeyi harekete geçiren ödevler öğrenciyi daha zorlarını başarabilmeye güdüler.

 • Her öğrenci farklı zamanda farklı türde ve farklı hızda ilerleyerek gelişir.

 • Farklı özelliklerdeki öğrencilerin birbirleri ile etkileşimi öğrenmeyi kolaylaştırır.

 • Öğrenciler arasındaki olumlu ilişkiler öğrenmeyi arttırır.

 • Her öğrenci öğrenmeye karşı farklı yetenek ve eğilime sahiptir.

Öğrenci Merkezli Eğitimde EĞİTMENLERİMİZ;

 • Açık fikirlidir,

 • Çağdaştır,

 • Yenilikleri takip eder,

 • Öğrenciler / Katılımcılar için eğitim ortamını en iyi şekilde hazırlar.

 • Eğitim teknolojilerini etkin olarak kullanır.

 • Öğrencilerin/ Katılımcıların bireysel farklılıklarını dikkate alır ve onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar.

milli-eğitim-bakanlığı

©2016 Replik Sanat Eğitimleri Kurumu ® Her hakkı saklıdır.