YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ / LİDERLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

yaratıcı drama liderliği sertifika

“Yaratıcı Drama Eğitmenliği/ Liderliği Kurs Programı’’ bireylerin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş altı aşamalı bir programdır. Yaratıcı dramanın tanıtılması, eğitimle-sanatla ilişkisinin kurulması ve yaratıcı drama liderlik becerisinin kazanılması amacıyla oluşturulmuştur. Yaratıcı drama disiplinlerarası bir alandır.

Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği yeterliliği yönelik olarak geliştirilmesi gereken alanlar:

  1. Eğitimi Bilimler: Program Geliştirme, Eğitim Bilimine Giriş, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim-Kültür-Sanat Projeleri Geliştirme.
  2. Genel Kültür: Sanat Dönem, Kuram ve Akımları, Resim, Heykel, Fotoğraf, Edebiyat, Çocuk Edebiyat ve diğer Sanat ve Kültür Alanları
  3. Alan Bilgisi: Yaratıcı Drama ve Tiyatro, Doğaçlama, Oyunculuk, Rol Oynama, Işık, Dekor, Kostüm, Maske, Reji, Sahne Bilgisi, Diksiyon, Pantomim, Yaratıcı Drama Programı Geliştirme-Uygulama, Yaratıcı Drama Dersini Yapılandırma, Liderlik Becerileri.“Yaratıcı drama, herhangi bir konunun, içeriğin, rol oynama, doğaçlama gibi tekniklerden yararlanılarak, bir grupla ve bu grubu oluşturan bireylerin kendi yaşantılarından yola çıkarak, bildiğimiz çocuk oyunları ve diğer oyunların özelliklerini de işe katarak, oynuyormuş gibi süreçlerde canlandırılmasıdır.”


PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu program ile kursiyerlerin,a. Yaratıcı Drama ile ilgili kavramları bilmesi,b. Yaratıcı Drama Eğitim, Sanat ve diğer disiplinler (alanlar) ilişkisini kurması,c. Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmesi.d. Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hakim olması,e. Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlilik alanlarını bilmesi,f. Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanması,h. Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazanması,i. Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirmesi,j. Çocuk oyunları konusundaki kavramları bilmesi,k. Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olması beklenmektedir.

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR

En az ortaöğretim kurumları mezunu olan yetişkinler ve özellikle okulöncesi ve ilköğretim sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler, kurumsal eğitimler veren uzmanlar, pedagoglar, avukatlar ve şirket eğitmenleri gibi pek kendini bu alanda geliştirmek isteyen kişiler..

PROGRAMIN SÜRESİ

Toplam Süre: 6 Ay, 320 saat + Proje uygulaması olmak üzere toplamda 7 aydır. 5 kur bitiminde akademisyen ve/veya alan uzmanlarından oluşan bir danışman ve jüri üyesine; uygulamaya dayalı en az 12-18 saatten oluşan bir proje sunulur.Yaratıcı Drama lider adayının projesinin danışman ve jürilerin raporları doğrultusunda kurum yönetimi tarafından onaylanmasından sonra ve Milli Eğitim Bakanlığının yetkilileri gözetiminde yapılacak yazılı (gerekli durumlarda uygulamalı) sınavından başarılı olması koşuluyla lider adayı ‘’Yaratıcı Drama Eğitmeni/Lideri Kurs Bitirme Belgesi’’ almaya hak kazanır.

milli-eğitim-bakanlığı

©2016 Replik Sanat Eğitimleri Kurumu ® Her hakkı saklıdır.

Bize Ulasin