ANLAYARAK HIZLI VE ETKİLİ OKUMA

 • “Başarının yolu,Hızlı Okuma Koşulu!...”

 • “En başarılı öğrenciler,En hızlı okuyabilen öğrencilerdir.”

 • “Girdiği sınavda başarısız olan öğrenciler beklenen düzeyde hızlı okuyamayan öğrencilerdir.”


hızlı okuma kursu antalyaHızlı okuma becerisi her yaşta insan için başarının anahtarıdır. Unutmamak gerekir ki; bir sınıfta en başarılı öğrenciler, o sınıfta en hızlı okuyabilen öğrencilerdir. Bu gerçek, üniversite giriş sınavlarında da kendini göstermektedir. Kendilerine verilen sınırlı bir zamanda oldukça fazla soruyu, hızlı okuyup doğru anlayabilen öğrenciler yüksek puan alarak, kazanabiliyor, istediği üniversiteye girebiliyor.Sorulan soruların sayıları ve yanıtlaması için verilen süre birinci öğrenci ve bunun düzeyindeki öğrencileri seçmek için hazırlamışsa öteki öğrenci (öğrencilerin) kazanma şansları baştan yok olmuş demektir.

Çünkü; “Hızlı okuyan çabuk anlar. Çabuk anlayan doğru anlar. Doğru anlayan başarılı olur.”

“Hızlı okuma becerisini her yaşta,eğer isterse herkes kazanabilir."

hızlı ve anlayarak okumaEĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Etkin ve hızlı okumanın önemini kavramak.
 • Okurken bakma alanını genişletme çalışmaları.
 • Hızlı ve etkin okuma teknikleri uygulamaları.
 • Okuma hızının arttırılma çalışmaları.
 • Anlama düzeylerinin arttırılma çalışmaları.
 • Yanlış okuma alışkanlıklarının düzeltilmesi.
 • Bilgiyi analiz ve etüt etme yeteneğinin geliştirilmesi.
 • Okuma alışkanlığından zevk alma.

Katılımcılar; Kursa başladıklarında “başlangıç okuma hızını, başlangıç anlama düzeyini” ve “başlangıç okuma verimini” belirleyip,kurs bitiminde,”bitiriş okuma hızını”,”bitiriş anlama düzeyini” ve bitiriş okuma verimini” belirleyerek, başlangıçtaki verilerle karşılaştırılıp, katılımcılardaki hızlı ve anlayarak okuma becerisinin gelişimi ölçülür.

Eğitimde Kullanılan Yöntem ve Teknikler;

Kurs sürecince, bilgisayar programı aracılığı ile yaparak öğrenme, soru-yanıt, metin tamamlama, metin düzenleme, fotoğrafik okuma, aktif okuma, derin okuma ve zihin haritası çizme gibi öğretim, yöntem ve teknikleri kullanılır.


EĞİTİMİN AMACI;

 • Okuma ve öğrenme ihtiyacının arttığı günümüzde, öğrencilerin ve tüm kişilerin, bilgi çağının gerektirdiği hızlı okuma ve öğrenme becerilerine sahip olmalarını sağlamak,
 • Öğrenilen bilgilerin büyük bir kısmı okunarak elde edildiğinden eğitim alanında, bilgiye ulaşma daha süratli olur ve ulaşılan bilgiler,hem bireysel hem de toplumsal yaşamda daha hızlı kullanılmasını sağlamak,
 • Öğrencilerin etkin, hızlı ve verimli okuma becerilerindeki gelişim derslerdeki başarılarının artmasına; daha bilgili,kültürlü ve daha çok okuyan bireylerin yetişmesine olanak ve ortam hazırlamayı sağlar.
 • Eğitim alanında,özellikle sınavlarda,genel bir başarının oluşmasına katkı sağlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Haftalık Süre; Hafta içi gruplarda: Günde 3 saat × 5 gün : 15 saat

Toplam Süre: 2 hafta × 15 saat : 30 saat

Kurs bitiminde, her katılımcıya katılım belgesi ile ayrıntılı durum analizi raporu verilir.

milli-eğitim-bakanlığı

©2016 Replik Sanat Eğitimleri Kurumu ® Her hakkı saklıdır.

Bize Ulasin