İKNA VE BEDEN DİLİ

Programın Amacı


Body-Language-interviewKişilik Tipolojileri, Beden Dili ve klâsik etkili iletişim yöntemlerinin sistemleştirilmesi sonucu oluşturulan bu eğitimle, insan hayatını oluşturan “iletişim” sürecini daha etkili, daha verimli, daha sağlıklı kullanarak, iç dengeyi, istenen sonuçlara daha yakın olmayı, mutluluğu, kalıcı dostluklar geliştirmeyi, daha iyi anlamayı ve daha iyi anlaşılmayı amaçlanmaktadır.

Programın İçeriği

  • İletişim nedir, araçları nelerdir ve bilgelik boyutuna nasıl ulaşılır?
  • Kişilik tipleri çerçevesinde gelişen farklı yetenekler, farklı yaklaşımlar,
  • Tüm iletişim tekniklerinin iki özel kaynağı,
  • Bu iki kaynağın temelindeki muhteşem bilinç: İletişim Bilgeliği,
  • İnsanlar nasıl eleştirilirse vazgeçerler?
  • Sözlü saldırılara karşı koyabilme bilgisi,
  • Unutulmaz izler bırak insan olabilme becerisi.

Programın Kazanımları Nelerdir?

Eğitim sonunda, katılımcılar;

  • İnsanlarla daha iyi ilişkiler geliştirmeye başlayarak daha sevilen iyi insanlar olmaya başlarlar,
  • İnsan ilişkilerinde eleştirinin, iknanın, liderliğin, saygının, dinlemenin ve benzeri tekniklerin önemini kavrarlar, bunları hayatlarında kullanırlar ve kendilerine karşı kullanıldığında da bunun farkında olurlar,
  • İletişim bilgeliği ile yalın iletişim unsurlarının daha ötesinde iletişim donanımı kazanarak, unutulmaz izler bırakabilirler.

Programa Kimler Katılabilir?

Programa, insanlarla iletişimde kendisini geliştirmek ve sevilen, etkili bir insan olmak isteyen herkes katılabilir.

milli-eğitim-bakanlığı

©2016 Replik Sanat Eğitimleri Kurumu ® Her hakkı saklıdır.