Yaratıcı YAZARLIK EĞİTİMİ BAŞLIYOR...

Çocuklar için "YARATICI OKUMA ve YAZMA EĞİTİMİ

Ruteba DOĞAN eğitmenliğinde
Yetişkinler için YARATICI OKUMA ve YAZMA Eğitimi
(7-9 yaş / 9-13 yaş ve üzeri gruplar için )
Kayıtlarımız Başlamıştır.
Replik Sanat Eğitimleri Kurumu
0242 243 23 58 - 0542 416 31 62 - 0542 416 31 60

15170981_1877976882421955_142864043534771802_n

ÇOCUK EĞİTİM İÇERİĞİ: Yaratıcı okuma ve yazım eğitiminde , yaratıcı drama eğitiminin yöntemleri ile okuma/yazma eylemi oyunla kitabı bir araya getirir. Çocuklar okudukları ya da onlara okunan anlatının kahramanlarını canlandırır, anlatının mekanında ve zamanında yeni hikayeler oluşturur, hikayedeki sorunları çözümlerken farklı, yeni çözüm yolları arar. Bu yaratı sırasında, yeniden yazma ve okuma sürecini oyun aracılığıyla deneyimler. Kitaplar-anlatılar bilim insanlarının ve sanatçıların hayatını anlatan, dünya çocuk edebiyatından klasiklerin yer aldığı yayınların seçkileridir.
Okumayı ve yazmayı öğrenmiş çocuklarımız çalışma sürecinde kendi anlatılarını yazarak, hem edebiyat ve yazma eylemi adına ilk küçük adımlarını atar, hem de teknik açıdan akademik başarısını destekleyecek bilgileri yeniler; yazım ve imla kuralları, anlatım bozuklukları, noktalama işaretlerinin kullanımı gibi başlıklar. Okuma ve yorumlama becerisi bu süreçte gelişim gösterir, çalışma oyunla bir arada ilerlediği için eğlenerek öğrenilir.
Yaratıcı okuma ve yazı eğitimi çocukların hayal kurma becerisini geliştirmeyi, farklı perspektiflerden bakıp değerlendirme-yorumlama yeteneği kazandırmayı amaçlar, sorgulama, empati kurma, gözlem yapma, problem çözme, grup içinde kendini ve fikirlerini ifade edebilme gibi iletişim becerileri üzerine kurulu kazanımları hedefler.

15170767_1378754352149245_5827045838729604047_n

YETİŞKİN EĞİTİM İÇERİĞİ: Metin okuma ve yazma yöntemleri üzerine kurulu ders, kurmaca bir anlatının içerik ve biçim açısından nasıl oluştuğunu, bu süreci belirleyen başat unsurların neler olduğunu açıklar. Metne ait unsurlar deşifre edilip, alt metin okuma, metin çözümleme çalışmaları yapılır. Metinde, dramatik çatışma, karakter yaratımı, olay örgüsü oluşturma, zaman ve mekan kullanımı, diyalog yazımı gibi başat başlıklar anlatılır. Belirlenmiş bir edebiyat eseri ya da bir film üzerinden uygulama çalışmaları yapılır, metin/film okuma-analizi. Katılımcının yazım sürecine düşünsel ve teknik açıdan yardımcı olunmaya çalışılır ve yazım süreci boyunca katılımcının isteği doğrultusunda ona eşlik edilir.

milli-eğitim-bakanlığı

©2016 Replik Sanat Eğitimleri Kurumu ® Her hakkı saklıdır.