BARIŞ FINDIK / YAZILARI

KURUCU / YARATICI DRAMA LİDERİ

barış-fındık-kurucu-yaratıcı-drama-lideriYaratıcı Drama ülkemizde varlık göstermeye başladığından bu yana üzerinde çeşitli araştırmalar yapılagelmiştir. Bu araştırmalar, uygulama yöntemleri, katılımcılarda sağlayacağı bazı özellikler (yaratıcılık, dil gelişimi vb.) çeşitli alanlar ile ilişkisi vb. konularda olmuştur. Son zamanlarda da üzerinde çok konuşulmaya, tartışılmaya başlanan bir konu, “Yaratıcı Drama Liderliği”dir.

Çalışmaların uygulama programını hazırlayan ve yürüten yaratıcı drama liderleri ile ilgili tartışmaların içeriğini, yaratıcı drama lideri kimdir, hangi niteliklere sahiptir; özellikle hangilerine sahip olmalıdır, nerede ve nasıl yetişmelidir gibi sorular oluşturmaktadır.

Ayrıca yaratıcı drama lideri olan insanlar örgün eğitimin çeşitli kademelerinde görev almaktadırlar. Eğer böyle bir çalışma alanı/ meslek varsa bunun Yani bu kişiler nerede yetişerek bu ünvana sahip oluyorlar, yaptıkları işin içeriği nedir, yeterlilik/yetersizlik konusunda nasıl bir değerlendirmeye tabi tutuluyorlar gibi soruların da yanıtlarının olması gerekir.

milli-eğitim-bakanlığı

©2016 Replik Sanat Eğitimleri Kurumu ® Her hakkı saklıdır.