ÇOKLU ZEKA kuramına göre YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA NEDİR ?

İnci San'ın tanımıyla Yaratıcı Drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir tümceyi, bir fikri, bir yaşantıyı veya olayı; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir.

YARATICI DRAMANIN AMAÇLARI NELERDİR?

Yaratıcılığı geliştirme, estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme , dil ve iletişim becerilerini kazandırma, soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma, imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme.

YARATICI DRAMANIN İÇERİĞİ

Yaratıcı drama çalışmaları, sanat eğitimi alanı başta olmak üzere eğitim bilimlerinin tüm ana bilim dallarından yararlanır. Fotograftan müziğe, heykelden şiire, öyküye, kitle iletişim araçlarının eğitim açısından etkilerinden resme, eğitimin psikolojik temellerinden sosyolojiye olduğu gibi pek çok alandan kendine içerik oluşturabilir.

-YARATICI DRAMA OYUN OYNAMA DEĞİLDİR,

-YARATICI DRAMA TİYATRO DEĞİLDİR,

-YARATICI DRAMA DRAMATİZASYON DEĞİLDİR.

ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE YARATICI DRAMA;

* Tartışmalar, öykü tamamlamalar, sözcük oyunları, mektup yazma, okuma yapma, gazete baş sayfaları oluşturma çalışmaları ile SÖZEL - DİLSEL ZEKA gelişimini sağlar.

* Tartışmalara katılma, diyalog oluşturma ve doğaçlamalarda iletişime girme çalışmaları ile KİŞİLERARASI - SOSYAL ZEKA gelişimini sağlar.

* Neden- Sonuç ilişkileri kurma, tartışmalar yapma, benzerlik-farklılıklara yönelik etkinlikler yapma çalışmaları ile MATEMATİKSEL- MANTIKSAL ZEKA gelişimini sağlar.

* Konuyla ilgili efektler, şarkılar oluşturma, ritim aletlerini kullanma, dans ve ritim çalışmaları yapma etkinlikleri ile MÜZİKSEL- RİTMİK ZEKAgelişimini sağlar.

* Rahatlama çalışmalarında hayal kurma, konuyla ilgili duygu düşüncelerini belirtme, doğaçlama oluşturma aşamasında deneyimlerini paylaşma etkinlikleriyle İÇSEL ZEKA gelişimini sağlar.

*Sahne hazırlama, müze gibi alan gezileri yapıp tarih konularıyla ilgili çalışmalar yapma ile DOĞA ZEKASInın gelişimi sağlanır.

* Beden diliyle (sessiz sinema) konu anlatma, heykel çalışmaları yapma ile BEDENSEL - KİNESTETİK ZEKA gelişimi sağlanır.

* Doğaçlamaları resmetme, resim-fotograf yorumlama, resimlerden doğaçlamalar oluşturma, heykel- maske çalışmaları yapma, kostüm hazırlama etkinlikleri ile GÖRSEL - UZAMSAL ZEKA gelişimini sağlar.

milli-eğitim-bakanlığı

©2016 Replik Sanat Eğitimleri Kurumu ® Her hakkı saklıdır.

Bize Ulasin