EYVAH! ÇOCUĞUM KENDİNİ İFADE EDEMİYOR !!!

Yakın çevre edinilen dili yapılandırmada çok önemlidir. Çocuklarda dil edinim becerileri ilk olarak onlara bakanlardan duydukları şarkılar, oyunlar, hikâyeler ve sesleri dinleyerek gelişir. İlerleyen süreçte çocukların çevresinde gördüğü diğer insanları taklit etmesi, diğer çocukların oyunlarına katılması ve başkaları ile iletişim kurması ile bu beceriler gelişmeye devam eder. Bu edinim çocukların dili kullanması, sözcüklerin, seslerin ve dil yapılarının farkındalığını kazanması ile güçlenir. Bundandır ki öğretmenler küçük yaştaki çocukların dil becerilerini oyun ve yaratıcı drama gibi etkinliklerle destekleme fırsatına sahiptirler.

Dil kazanımını en iyi şekilde geliştirme ve eğitme ortamı “doğal” ortamdır. Okul öncesi dönemi çocuğu inin en uygun doğal ortam, kendisinin doğrudan katıldığı, oluşturduğu “oyun” ortamı gelişim ve eğitim açısından büyük önem taşır. Dil kullanımını gerektiren eğitimde gerçeğe benzer ortamlar yaratılan, dil kullanımını çeşitlendiren YARATICI DRAMA etkinliğidir. Yaratıcı drama, “doğal” (gerçeğe yakın) ortamlarıyla, iletişim becerileri ve dil gelişimi için çocuğa katkı sağlar. Canlandırmalar sırasında çocuklar anlaşılmak için birbirlerini dinlemeye ve daha dikkatli konuşmaya ihtiyaç duyarlar. Bu durum çocukların doğal bir şekilde ses tonlarına, diksiyonlarına, konuşma hızlarına dikkat ederek uygun konuşma alışkanlıkları kazanmasını sağlayabilir.

Yaratıcı dramanın bu özelliği dikkate alındığında konuşma eğitimi için çocuklara konuşma egzersizi yapma şansı verir. Aynı zamanda çocukların süreç içerisinde bir dev, prens, kraliçe, yaşlı bir adam, öğretmen, anne, bebek, doktor, bir hayvan gibi çeşitli rollere girmesi onları farklı konuşma çeşitleri ile tanıştırabilir.

Yaratıcı drama, sadece çocukların ifade şekillerini değil sözcük dağarcıklarının gelişimini de destekleyen bir etkinliktir. Yaratıcı drama sürecinde çocuklar daha önce bilmedikleri yeni bir konu ile karşılaşabilir. Bu ilk deneyim, çocukların süreç içerisinde ilk defa karşılaştıkları bu sözcükleri sık sık kullanarak yeni sözcükler öğrenmelerini sağlayabilir. Soyut sözcüklerin kullanımında da yaratıcı drama oldukça etkilidir.

Yaratıcı drama, sözel dilin yanında sözel olmayan öğelere de yer vererek, konuşmaya derinlik ve anlam kazandırır. Yaratıcı drama uygulamalarında, “-mış gibi” durumu yaratma ve ifade etme yaratıcı dramanın bir parçası olarak konuşmanın doğal olarak oluşmasını sağlatacaktır.

Yaratıcı drama sürecinde çocuklar kendilerini bireysel ya da grubun bir üyesi olarak ifade edebilirler. Çocuklardan istenilen sadece bilişsel olarak değil, duygusal ve sosyal olarak ta kendilerini ifade etmeleridir. Yaratıcı drama içerisine çocukların belirlenen hedef doğrultusunda tüm konuşma türlerini denemeleri mümkündür. Yaratıcı drama ile çocuklar herhangi bir yerde, herhangi bir kişiyle, herhangi bir zamanda konuşma şansına sahiptirler. Yaratıcı drama da nereden başlanacağını seçerek sonra ne olacağını belirlemek çocuğun söyleyeceği şeye bağlıdır. Buna bağlı olarak çocuk gelişen olay ve problemler hakkında bilgi vererek etkin olarak konuşmaya katılacaktır. Yaratıcı drama ayrıca çocukların düşünmelerini sağlamak ve yaşadıkları dünya ile ilgili soru sorma yeteneklerini geliştirmek açısından da önemli bir fırsattır. Yaratıcı drama sayesinde öğretmenin tek yönlü monologundan çocuklarla diyaloga geçilir, dinleme gelişir, yaratıcı dramadaki çember şeklindeki oturma düzeni çocukların birbirini görmesini sağlayarak iletişimi güçlendirir.

milli-eğitim-bakanlığı

©2016 Replik Sanat Eğitimleri Kurumu ® Her hakkı saklıdır.

Bize Ulasin