Yaratıcı Drama Kaynakçası

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği eğitimi alan kursiyerlerimizin yararlanacakları kaynakça:

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği

KATILIMCILARI İÇİN KAYNAKÇA

1- Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU; Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan
Uygulamaya .

Pegem Akademi, Eylül 2009
2- Gerhard Ebert; Doğaçlama, Mitos Boyut Yayınevi
3- Ali Yıldırım; Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Çizgi Kitabevi.
4-Prof. Dr. Betül Aydın ; Eğitim Psikolojisi, Nobel Akademik Yayıncılık.
5- Martin Orridg ; Eğitimlerinizi Canlandırmanın 75 Yolu, Sistem Yayıncılık 2003.
6-Doç. Dr. Hasan Şeker; Eğitimde Program Geliştirme. Anı Yayıncılık.
7-Prof. Dr. Acar Baltaş; Ekip Çalışması ve Liderlik. Remzi Kitabevi.
8- Belma Tuğrul;Çocuk ve Oyun
9- Üstün Dökmen ; İletişim Çalışmaları ve Empati Sosyometri ve Psikodrama
10- Oyuncular ve Oyuncu Olmayanlar İçin Oyunlar Augusto Boel
11- Dr. Tuncay Dilci ;Öğrenme Psikolojisi. İdeal Yayınları 2014
12- Jeanne Elis Ormrod ;Öğrenme Psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık. 2013
13- Ruken Alkar Vural – John W.Somers ; İlköğretimde Drama Pegem Akademi
Yayıncılık- 2012
14- İnci SAN ; Çocuk ve Yaratıcılık
15- Prof. Dr. Alev Önder ;Yaşayarak Öğrenme İçin , Nobel Yayınları, 2012
16- Harry Levinson ;Liderlik Psikolojisi. İş Bankası Kültür Yayınları, 2008.
17-Şenol Zehir; Liderlik Sanatı, Karma Kitaplar Yayınevi – 2012
18- Tülin Sağlam ; Kendi Oyununu Kendin Yap. Deniz Kitabevi.
19- Ulvi Arı ; Pantomime Drama . Maya Akademi.
20- Ömer Adıgüzel ; Eğitimde Drama

21- Prof. Dr. Berka Özdoğan ; Çocuk ve Oyun . Anı Yayıncılık, 2001
22- Yaratıcı Drama Dergileri . Çağdaş Drama Derneği.
23-Tülay Üstündağ ; Yaratıcılığa Yolculuk. Pegem Akademi Yayıncılık, 2000
24- Tülay Üstündağ; Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü
25- İnci SAN Makaleleri.
26- ( Ömer Adıgüzel Y. Drama Yazıları 1-2 ) – Naturel Yayınları
27-İnci SAN- Tülin Tümtürk ;18. Eğitimde Drama Semineri Farklılıklar &
Farkındalıklar
28- Bekir Onur; Gelişim Psikolojisi İmge Kitabevi
29- Y.Drama Seminer Kitapları ( Pegem A 1-25’e kadar )
30- Niyazi Karasar; Bilimsel Araştırma Yöntemi
31- Ali Öztürk ( Editör) Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Çocukta Yaratıcılık ve Drama .
İlköğretimde Drama
32- Özdemir Nutku; “ Oyun+ Çocuk + Tiyatro “ Özgür Yayınları

33- Nuray Senemoğlu; Gelişim- Öğrenme-Öğretim (Kuramdan Uygulamaya) / Yargı Yayınevi

milli-eğitim-bakanlığı

©2016 Replik Sanat Eğitimleri Kurumu ® Her hakkı saklıdır.